Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Bạn quên mật khẩu?

Nhập địa chỉ email của bạn dưới đây và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một mật khẩu mới.

Tư vấn sản phẩm

V Xanh company

Tán Trụ Tự Giữ, Trụ Tán Ren Trong Thép –Self-clinching Standoffs

  • 16/09/2023
Tán Trụ Tự Giữ, Trụ Tán Ren Trong, Self-clinching Standoffs

Tán Trụ Tự Giữ - Self-clinching Standoffs dùng để ép, dập chìm vào tấm kim loại – tạo ren và khoảng đệm trên các tấm kim loại mỏng

để dễ dàng liên kết bắt vít lắp ghép các tấm kim loại, bo mạch, hardware thành 1 khối.

Type SO, BSO – vật liệu thép mạ - Zinc plated, sử dụng ép lên các tấm nhôm, thép với độ cứng HRB 80/ HB 150 hoặc thấp hơn.

Khi sử dụng, cần xác định độ dày, vật liệu, độ cứng của tấm kim loại để lựa chọn chủng loại phù hợp.

 

Tán Trụ Tự Giữ, Trụ Tán Ren Trong Thép –Self-clinching Standoffs

 

Thông số kĩ thuật – Tán Trụ Tự Giữ  - Self-clinching Standoffs

- Type SO – Xuyên lỗ, full ren:

 

Tán Trụ Tự Giữ, Trụ Tán Ren Trong Thép –Self-clinching Standoffs

 

SO-M3-3 SO-M3-23 SO-3.5M3-20 SO-M3.5-17 SO-M4-14 SO-M5-11
SO-M3-4 SO-M3-24 SO-3.5M3-21 SO-M3.5-18 SO-M4-15 SO-M5-12
SO-M3-5 SO-M3-25 SO-3.5M3-22 SO-M3.5-19 SO-M4-16 SO-M5-13
SO-M3-6 SO-3.5M3-3 SO-3.5M3-23 SO-M3.5-20 SO-M4-17 SO-M5-13.5
SO-M3-7 SO-3.5M3-4 SO-3.5M3-24 SO-M3.5-21 SO-M4-18 SO-M5-14
SO-M3-8 SO-3.5M3-5 SO-3.5M3-25 SO-M3.5-22 SO-M4-19 SO-M5-15
SO-M3-9 SO-3.5M3-6 SO-M3.5-3 SO-M3.5-23 SO-M4-20 SO-M5-16
SO-M3-10 SO-3.5M3-7 SO-M3.5-4 SO-M3.5-24 SO-M4-21 SO-M5-17
SO-M3-11 SO-3.5M3-8 SO-M3.5-5 SO-M3.5-25 SO-M4-22 SO-M5-18
SO-M3-12 SO-3.5M3-9 SO-M3.5-6 SO-M4-3 SO-M4-23 SO-M5-19
SO-M3-13 SO-3.5M3-10 SO-M3.5-7 SO-M4-4 SO-M4-24 SO-M5-20
SO-M3-13.5 SO-3.5M3-11 SO-M3.5-8 SO-M4-5 SO-M4-25 SO-M5-21
SO-M3-14 SO-3.5M3-12 SO-M3.5-9 SO-M4-6 SO-M4-26 SO-M5-22
SO-M3-15 SO-3.5M3-13 SO-M3.5-10 SO-M4-7 SO-M5-3 SO-M5-23
SO-M3-16 SO-3.5M3-13.5 SO-M3.5-11 SO-M4-8 SO-M5-4 SO-M5-24
SO-M3-17 SO-3.5M3-14 SO-M3.5-12 SO-M4-9 SO-M5-5 SO-M5-25
SO-M3-18 SO-3.5M3-15 SO-M3.5-13 SO-M4-10 SO-M5-6 SO-M5-26
SO-M3-19 SO-3.5M3-16 SO-M3.5-13.5 SO-M4-11 SO-M5-7  
SO-M3-20 SO-3.5M3-17 SO-M3.5-14 SO-M4-12 SO-M5-8  
SO-M3-21 SO-3.5M3-18 SO-M3.5-15 SO-M4-13 SO-M5-9  
SO-M3-22 SO-3.5M3-19 SO-M3.5-16 SO-M4-13.5 SO-M5-10  

 

SO-440-4 SO-6440-12 SO-632-20 SO-8632-18 SO-832-16 SO-032-14
SO-440-6 SO-6440-14 SO-632-22 SO-8632-20 SO-832-18 SO-032-16
SO-440-8 SO-6440-16 SO-632-24 SO-8632-22 SO-832-20 SO-032-18
SO-440-10 SO-6440-18 SO-632-26 SO-8632-24 SO-832-22 SO-032-20
SO-440-12 SO-6440-20 SO-632-28 SO-8632-26 SO-832-24 SO-032-22
SO-440-14 SO-6440-22 SO-632-30 SO-8632-28 SO-832-26 SO-032-24
SO-440-16 SO-6440-24 SO-632-32 SO-8632-30 SO-832-28 SO-032-26
SO-440-18 SO-632-4 SO-632-34 SO-8632-32 SO-832-30 SO-032-28
SO-440-20 SO-632-6 SO-8632-4 SO-8632-34 SO-832-32 SO-032-30
SO-440-22 SO-632-8 SO-8632-6 SO-832-4 SO-832-34 SO-032-32
SO-440-24 SO-632-10 SO-8632-8 SO-832-6 SO-032-4 SO-032-34
SO-6440-4 SO-632-12 SO-8632-10 SO-832-8 SO-032-6  
SO-6440-6 SO-632-14 SO-8632-12 SO-832-10 SO-032-8  
SO-6440-8 SO-632-16 SO-8632-14 SO-832-12 SO-032-10  
SO-6440-10 SO-632-18 SO-8632-16 SO-832-14 SO-032-12  

 

- Type BSO – Lỗ Bít:

Tán Trụ Tự Giữ, Trụ Tán Ren Trong Thép –Self-clinching Standoffs

BSO-M3-4 BSO-M3-22 BSO-3.5M3-18 BSO-M3.5-16 BSO-M4-14 BSO-M5-13
BSO-M3-5 BSO-M3-23 BSO-3.5M3-19 BSO-M3.5-17 BSO-M4-15 BSO-M5-13.5
BSO-M3-6 BSO-M3-24 BSO-3.5M3-20 BSO-M3.5-18 BSO-M4-16 BSO-M5-14
BSO-M3-7 BSO-M3-25 BSO-3.5M3-21 BSO-M3.5-19 BSO-M4-17 BSO-M5-15
BSO-M3-8 BSO-3.5M3-4 BSO-3.5M3-22 BSO-M3.5-20 BSO-M4-18 BSO-M5-16
BSO-M3-9 BSO-3.5M3-5 BSO-3.5M3-23 BSO-M3.5-21 BSO-M4-19 BSO-M5-17
BSO-M3-10 BSO-3.5M3-6 BSO-3.5M3-24 BSO-M3.5-22 BSO-M4-20 BSO-M5-18
BSO-M3-11 BSO-3.5M3-7 BSO-3.5M3-25 BSO-M3.5-23 BSO-M4-21 BSO-M5-19
BSO-M3-12 BSO-3.5M3-8 BSO-M3.5-6 BSO-M3.5-24 BSO-M4-22 BSO-M5-20
BSO-M3-13 BSO-3.5M3-9 BSO-M3.5-7 BSO-M3.5-25 BSO-M4-23 BSO-M5-21
BSO-M3-13.5 BSO-3.5M3-10 BSO-M3.5-8 BSO-M4-6 BSO-M4-24 BSO-M5-22
BSO-M3-14 BSO-3.5M3-11 BSO-M3.5-9 BSO-M4-7 BSO-M4-25 BSO-M5-23
BSO-M3-15 BSO-3.5M3-12 BSO-M3.5-10 BSO-M4-8 BSO-M5-6 BSO-M5-24
BSO-M3-16 BSO-3.5M3-13 BSO-M3.5-11 BSO-M4-9 BSO-M5-7 BSO-M5-25
BSO-M3-17 BSO-3.5M3-13.5 BSO-M3.5-12 BSO-M4-10 BSO-M5-8  
BSO-M3-18 BSO-3.5M3-14 BSO-M3.5-13 BSO-M4-11 BSO-M5-9  
BSO-M3-19 BSO-3.5M3-15 BSO-M3.5-13.5 BSO-M4-12 BSO-M5-10  
BSO-M3-20 BSO-3.5M3-16 BSO-M3.5-14 BSO-M4-13 BSO-M5-11  
BSO-M3-21 BSO-3.5M3-17 BSO-M3.5-15 BSO-M4-13.5 BSO-M5-12  

 

BSO-440-10 BSO-6440-10 BSO-632-10 BSO-8632-10 BSO-832-10 BSO-032-10
BSO-440-12 BSO-6440-12 BSO-632-12 BSO-8632-12 BSO-832-12 BSO-032-12
BSO-440-14 BSO-6440-14 BSO-632-14 BSO-8632-14 BSO-832-14 BSO-032-14
BSO-440-16 BSO-6440-16 BSO-632-16 BSO-8632-16 BSO-832-16 BSO-032-16
BSO-440-18 BSO-6440-18 BSO-632-18 BSO-8632-18 BSO-832-18 BSO-032-18
BSO-440-20 BSO-6440-20 BSO-632-20 BSO-8632-20 BSO-832-20 BSO-032-20
BSO-440-22 BSO-6440-22 BSO-632-22 BSO-8632-22 BSO-832-22 BSO-032-22
BSO-440-24 BSO-6440-24 BSO-632-24 BSO-8632-24 BSO-832-24 BSO-032-24
BSO-440-26 BSO-6440-26 BSO-632-26 BSO-8632-26 BSO-832-26 BSO-032-26
BSO-440-28 BSO-6440-28 BSO-632-28 BSO-8632-28 BSO-832-28 BSO-032-28
BSO-440-30 BSO-6440-30 BSO-632-30 BSO-8632-30 BSO-832-30 BSO-032-30
BSO-440-32 BSO-6440-32 BSO-632-32 BSO-8632-32 BSO-832-32 BSO-032-32
BSO-440-34 BSO-6440-34 BSO-632-34 BSO-8632-34 BSO-832-34 BSO-032-34

 

 

Cần sử dụng máy ép chuyên dụng để đảm bảo các mối ép bền chắc, thẩm mỹ, đúng kỹ thuật.

Máy Ép Thủy Lực 618 – máy ép công nghiệp: Ép các loại ốc vít tán tự giữ

 

 

CÔNG TY TNHH V XANH

Hotline: +84 908 88 77 89

Email: sales@vxanh.com

ĐC: 2613 Quốc lộ 1A, Khu phố 3, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM

VPGD: 29/265 Song Hành, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

+84 908 88 77 89
zalo.png