Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Đăng ký
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập
Bạn quên mật khẩu?

Nhập địa chỉ email của bạn dưới đây và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một mật khẩu mới.

F/ F4

Tán tự giữ, Self-clinching Nuts, type F, F4 - Tán đóng, tán dập, tán ép, tán cài.

Lọc sản phẩm
Phân Loại
Size Ren (mét)
Size Ren (Inch)
Vật Liệu
Shank Code

F/ F4

Sắp xếp
Lọc sản phẩm

Phân Loại

Size Ren (mét)

Size Ren (Inch)

Vật Liệu

Shank Code

Tán tự giữ Flush F-M2-1
Tán tự giữ Flush F-M2-1
MSP: F-M2-1
 • Tồn kho:10000
 • Đặt bổ sung hàng:15 ngày
Xem chi tiết
Tán tự giữ Flush F-M2-2
Tán tự giữ Flush F-M2-2
MSP: F-M2-2
 • Tồn kho:10000
 • Đặt bổ sung hàng:15 ngày
Xem chi tiết
Tán tự giữ Flush F-M2.5-1
Tán tự giữ Flush F-M2.5-1
MSP: F-M2.5-1
 • Tồn kho:10000
 • Đặt bổ sung hàng:15 ngày
Xem chi tiết
Tán tự giữ Flush F-M2.5-2
Tán tự giữ Flush F-M2.5-2
MSP: F-M2.5-2
 • Tồn kho:10000
 • Đặt bổ sung hàng:15 ngày
Xem chi tiết
Tán tự giữ Flush F-M3-1
Tán tự giữ Flush F-M3-1
MSP: F-M3-1
 • Tồn kho:10000
 • Đặt bổ sung hàng:15 ngày
Xem chi tiết
Tán tự giữ Flush F-M3-2
Tán tự giữ Flush F-M3-2
MSP: F-M3-2
 • Tồn kho:10000
 • Đặt bổ sung hàng:15 ngày
Xem chi tiết
Tán tự giữ Flush F-M4-1
Tán tự giữ Flush F-M4-1
MSP: F-M4-1
 • Tồn kho:10000
 • Đặt bổ sung hàng:15 ngày
Xem chi tiết
Tán tự giữ Flush F-M4-2
Tán tự giữ Flush F-M4-2
MSP: F-M4-2
 • Tồn kho:10000
 • Đặt bổ sung hàng:15 ngày
Xem chi tiết
Tán tự giữ Flush F-M5-1
Tán tự giữ Flush F-M5-1
MSP: F-M5-1
 • Tồn kho:10000
 • Đặt bổ sung hàng:15 ngày
Xem chi tiết
Tán tự giữ Flush F-M5-2
Tán tự giữ Flush F-M5-2
MSP: F-M5-2
 • Tồn kho:10000
 • Đặt bổ sung hàng:15 ngày
Xem chi tiết
Tán tự giữ Flush F-M6-3
Tán tự giữ Flush F-M6-3
MSP: F-M6-3
 • Tồn kho:10000
 • Đặt bổ sung hàng:15 ngày
Xem chi tiết
Tán tự giữ Flush F-M6-4
Tán tự giữ Flush F-M6-4
MSP: F-M6-4
 • Tồn kho:10000
 • Đặt bổ sung hàng:15 ngày
Xem chi tiết
Tán tự giữ Flush F-M6-5
Tán tự giữ Flush F-M6-5
MSP: F-M6-5
 • Tồn kho:10000
 • Đặt bổ sung hàng:15 ngày
Xem chi tiết
Tán tự giữ Flush F-256-1
Tán tự giữ Flush F-256-1
MSP: F-256-1
 • Tồn kho:10000
 • Đặt bổ sung hàng:15 ngày
Xem chi tiết
Tán tự giữ Flush F-256-2
Tán tự giữ Flush F-256-2
MSP: F-256-2
 • Tồn kho:10000
 • Đặt bổ sung hàng:15 ngày
Xem chi tiết
Tán tự giữ Flush F-440-1
Tán tự giữ Flush F-440-1
MSP: F-440-1
 • Tồn kho:10000
 • Đặt bổ sung hàng:15 ngày
Xem chi tiết
+84 908 88 77 89
zalo.png